Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2019, Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2019 đã được tổ chức tại Hội trường A.

Toàn cảnh Hội nghị 

Đến dự Hội nghị, về phía khách mời có đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, về phía Học viện Nông nghiệp Việt Nam có GS.TS Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, GS.TS Trần Đức Viên - Chủ tịch Hội đồng Học viện, TS. Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch Công đoàn Học viện, ThS. Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện và sự tham dự của gần 200 đại biểu đại diện cho gần 1.400 cán bộ, công chức, viên chức Học viện.

Đoàn Chủ tịch gồm GS.TS. Nguyễn Thị Lan, GS.TS. Trần Đức Viên, 

TS. Nguyễn Tất Thắng, ThS. Đỗ Thị Kim Hương, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Anh

Ban Thư ký gồm ThS. Nguyễn Công Ước và ThS. Vũ Hải Hà 

Tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã trình bày Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo đã phân tích kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 về giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện quy chế dân chủ tại Học viện, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đảm bảo chất lượng, xuất bản, tạp chí, thông tin thư viện, công tác sinh viên, hành chính nội vụ. Báo cáo khẳng định: “Năm qua, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, Học viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Năm 2018, Học viện vinh dự đón đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019, điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Học viện.

Ngoài ra, Báo cáo đã chỉ rõ phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, trong đó nhấn mạnh đến việc sửa đổi, bổ sung bộ quy định của Học viện; đẩy mạnh quảng bá tuyển sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, thực tập cho sinh viên; triển khai có hiệu quả dự án Ngân hàng Thế giới; tăng cường công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín; duy trì và đẩy mạnh hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh; nâng cao văn hóa công sở và văn hóa học đường; tăng cường thúc đẩy các hoạt động để nâng hạng Học viện, nâng hạng Tạp chí Khoa học của Học viện... đặc biệt, là tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Trường (24/5/1959-24/5/2019).

GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo

 tổng kết năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 

Tham dự Hội nghị, các đại biểu được lắng nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến từ Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Báo cáo giải trình của Giám đốc Học viện và lãnh đạo các đơn vị liên quan về những vấn đề cán bộ công chức, viên chức quan tâm, đóng góp ý kiến. 

TS. Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch Công đoàn Học viện trình bày Báo cáo

 tổng hợp ý kiến từ Hội nghị cán bộ công chức, viên chức các đơn vị 

 

PGS. TS. Nguyễn Quang Học - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày Báo cáo 

hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân Học viện năm 2018

 

 Giám đốc Học viện và lãnh đạo các đơn vị liên quan trình bày báo cáo giải trình 

về các vấn đề cán bộ công chức, viên chức quan tâm, đóng góp ý kiến 

Tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung, kết cấu của báo cáo, đồng thời đóng góp thêm nhiều ý kiến về các mặt công tác của Học viện như: công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, tổ chức cán bộ…Các ý kiến được trao đổi một cách dân chủ, công khai, nghiêm túc với tinh thần xây dựng, hợp tác.

Một số đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị 

Về dự Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam bày tỏ vui mừng trước những thành tích mà Học viện đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện cho sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam nói chung và Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói riêng. Đồng chí tin tưởng rằng năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức của Học viện sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế thực hiện mọi nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 

Với sự thống nhất cao, 100% đại biểu đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Ban tổ chức tin tưởng rằng: dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

ThS. Nguyễn Công Ước - Đại diện Ban thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị

Nguyễn Lan Hương – TT QHCC&HTSV

Ảnh: Phúc Việt – TT QHCC&HTSV