Tại khu thí nghiệm màu Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và Thống kê sinh học, Khoa Nông học đã tiến hành rèn nghề thực hành sản xuất Nông nghiệp hữu cơ cho 60 sinh viên lớp K63NNCNC. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên TS. Nguyễn Hồng Hạnh, TS. Nguyễn Thị Ái Nghĩa và TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh, sinh viên lớp K63NNCNC được chia làm 03 nhóm lớn để tiến hành thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Các em sinh viên đã được tìm hiểu lý thuyết về nông nghiệp hữu cơ, sau đó được tiến hành thực hành ngoài thực địa lần lượt các khâu từ sản xuất nguyên liệu đầu vào cho canh tác hữu cơ cho đến thực hành trồng rau hữu cơ có áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý hữu cơ.

Khi rèn nghề thực hành sản xuất đầu vào cho nông nghiệp hữu cơ, sinh viên được hướng dẫn lý thuyết và thực hành các kỹ thuật ủ phân hữu cơ, kỹ thuật tạo dung dịch dinh dưỡng hữu cơ để bổ sung làm phân bón hữu cơ dạng lỏng, kỹ thuật tạo dung dịch phòng trừ sâu bệnh hại thảo mộc, kỹ thuật chế tạo bẫy bả trong canh tác hữu cơ như bẫy bả chua ngọt, bẫy pheromone, bẫy màu…

Khi rèn nghề về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, các em được thực hành từ làm đất, xử lý đất và bón phân theo nguyên tắc hữu cơ, cách trồng và chăm sóc rau theo nguyên tắc hữu cơ. Trong quá trình chăm sóc vườn rau, các em được thực hành kỹ thuật trồng rau theo nguyên tắc hữu cơ, kỹ thuật trồng cây dẫn dụ, cây xua đuổi trong phòng trừ sâu bệnh hại, các kỹ thuật đặt bẫy bả. Các em sinh viên được thực hành kỹ thuật điều tra hệ sinh thái đồng ruộng, nhận biết và phân loại các loại sâu bệnh hại, thiên địch, cỏ dại trên đồng ruộng và đề ra các biện pháp phòng trừ theo nguyên tắc hữu cơ, cách phun và liều lượng phun dung dịch dinh dưỡng hữu cơ, dung dịch thảo mộc và sinh học phòng trừ sâu bệnh hại cho ruộng rau hữu cơ.

Kết thúc khoá rèn nghề cả lớp đã xây dựng được vườn rau hữu cơ với đầy đủ các cây dẫn dụ, xua đuổi, các loại bẫy bả và đa dạng các loại cây trồng. Các em sinh viên đã tiến hành thảo luận về những khó khăn, thuận lợi, cơ hội và thách thức trong phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam. Từ đó, giúp sinh viên có thể nhận thức được tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp an toàn hướng tới một nền nông nghiệp giá trị cao và bảo vệ được môi trường sinh thái.

Một số hình ảnh tại buổi hướng dẫn kỹ thuật và vườn rau dinh dưỡng hữu cơ

 
 Làm đất và lên luống rau tại khu thí nghiệm 
 
 

 
 
Quan sát hệ sinh thái đồng ruộng tại ruộng rau hữu cơ  

Vườn rau hữu cơ sau 4 tuần gieo trồng 
 
Tổng kết khoá rèn nghề thực hành sản xuất Nông nghiệp hữu cơ 

 

Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và TKSH, khoa Nông học