»» NHÂN SỰ BỘ MÔN

GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Cây công nghiệp & Cây thuốc trước đây là một tổ chuyên môn thuộc bộ môn Canh nông chuyên khoa được thành lập từ năm 1956. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển bộ môn đã có nhiều tên gọi và thay đổi qua các giai đoạn

 

Giai đoạn

Tên bộ môn & Khoa trực thuộc

Trưởng Ban, Trưởng bộ môn

 

1956-1964

Ban Canh nông chuyên khoa

(Khoa Nông học, 56-59;

Khoa Trồng trọt, 59-64)

Đinh Văn Hớn (56-59)

Lê Duy Thước (59-60)

Vũ Công Hậu (60-64)

1964-1986

BM Cây công nghiệp

(Khoa Trồng trọt, 64-65;

Khoa CCN, 65-70;

Khoa Trồng trọt, 70-78;

Khoa Cây trồng, 78-83)

Hoàng Đức Phương (64-67)

Lê Song Dự (67-68)

Thái Nghĩa (68-75)

Lê Song Dự (75-83)

1983-1988

BM Cây trồng

(Khoa Cây trồng, 83-84;

Khoa Trồng trọt, 84-88)

Lê Song Dự (83-86)

Tạ Thu Cúc (86-88)

1988-1997

BM Cây công nghiệp

(Khoa Trồng trọt, 88-97)

Lê Song Dự (88-92)

Đoàn Thị Thanh Nhàn (92-97)

1997-2016

BM Cây công nghiệp & Cây thuốc

(Khoa Nông học, 97- 01)

Đoàn Thị Thanh Nhàn (97-01)

Vũ Đình Chính (01-12)

Ninh Thị Phíp (12-nay)


Cơ sở vật chất

Bộ môn đã và đang từng bước trang bị cơ sở vật chất để đáp ứng tốt hơn nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Phòng làm việc: 02 phòng tại dãy nhà A khoa Nông học là nơi làm việc của cán bộ giảng viên và tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn với sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh………

- Phòng thí nghiệm: 02 phòng với máy móc, trang thiết bị phục vụ cho cán bộ, học viên, sinh viên thực tập và nghiên cứu khoa học tại bộ môn

- Phòng thực hành: 01 phòng phục vụ các môn học thực hành do bộ môn phụ trách

Chuyên ngành đào tạo

          Cao đẳng-Đại học: Giảng dạy môn học Cây công nghiệp đại cương, cây công nghiệp chuyên khoa cho các chuyên ngành Khoa học cây trồng, Khoa học cây dược liệu, Chọn giống cây trồng, Bảo vệ thực vật, Cử nhân nông nghiệp, Khoa học đất, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý đất đai.

          Sau đại học: Đảm nhiệm giảng dạy chính môn Sản xuất cây công nghiệp dài ngày, Sản xuất cây thuốc chất lượng cao; tham gia giảng dạy môn Sản xuất cây lấy hạt, Cây công nghiệp ngắn ngày nâng cao cho ngành Khoa học cây trồng, Chọn giống cây trồng, Bảo vệ thực vật; giảng dạy môn Nông nghiệp bảo tồn cho đào tạo tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng.

          Giáo trình, Bài giảng: Giáo trình Cây công nghiệp (PGS. TS. Đoàn Thị Thanh Nhàn chủ biên, 1996), Giáo trình Cây thuốc (PGS.TS. Đoàn Thị Thanh Nhàn, TS.Ninh Thị Phíp, 2016), Bài giảng Cây công nghiệp đại cương, Bài giảng Cây công nghiệp chuyên khoa, Bài giảng sản xuất cây lấy hạt, Bài giảng Sản xuất cây công nghiệp dài ngày, Bài giảng Thực tập cây công nghiệp, Bài giảng Cây công nghiệp đại cương, Bài giảng Cây công nghiệp chuyên khoa, Bài giảng Cây dược liệu hàng năm, Bài giảng Cây dược liệu lâu năm, Bài giảng Sơ chế biến và bảo quản dược liệu, Bài giảng Phát triển và bảo tồn cây dược liệu.

Định hướng nghiên cứu

      Những nghiên cứu trong bộ môn Cây công nghiệp & Cây thuốc được chia thành các mảng chính sau:

      - Nghiên cứu chọn tạo giống một số cây công nghiệp chính (lạc, đậu tương, đậu xanh, mía) và cây thuốc theo hướng năng suất, chất lượng cao và chống chịu tốt.

      - Nghiên cứu về sinh lý, dinh dưỡng, kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận (hạn, mặn, độc tố…) trên một số cây công nghiệp ngắn ngày (lạc, đậu tương, mía, thuốc lá, bông, cói…..); cây công nghiệp dài ngày (chè, cà phê, cao su,…) và cây thuốc (đinh lăng, cúc hoa, ngải cứu, bạch truật….) ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thành tích

      Trong 60 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể bộ môn Cây công nghiệp và cây thuốc đã đạt được một số thành tích sau: đã có 9 giống cây trồng mới được chọn tạo như giống lạc B5000, giống lạc 75/23, giống lạc V79, giống đậu tương ĐT 93, D912, D140, giống đậu xanh 044, giống mía QD15; nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước, hợp tác quốc tế… đã được nghiệm thu đạt kết quả tốt. Với thành tích trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tập thể và cán bộ bộ môn đã đạt được nhiều khen thưởng cấp cao như: 03 Nhà giáo ưu tú, 01 Huân chương kháng chiến, 01 Huân chương lao động hạng 3; 06 Huy chương kháng chiến; 09 Kỉ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục và đào tạo; 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 Bằng khen cấp Bộ; 02 Bằng khen Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 05 Bằng phát minh sáng chế; 01 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 10 Kỉ niệm chương vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 01 Kỉ niệm chương vì sự nghiệp Công đoàn.KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến