Ngày 20 tháng 12 năm 2021 (thứ 2) vào lúc 15h30 , nhóm nghiên cứu mạnh Công nghệ canh tác Rau hoa quả và Cảnh quan tổ chức buổi thảo luận chuyên môn theo hình thức online trên phần mềm Ms Teams.

PGS.TS. Phạm Thị Minh Phượng đã trình bày bài “Nghiên cứu phát triển và thương mại hoá hoa hiên Việt Nam”. Bài báo cáo đã trình bày một số kết quả nghiên cứu trên cây hoa hiên ở Việt Nam bao gồm việc thu thập nguồn gen và xây dựng tập đoàn hoa hiên, đánh giá các nguồn gen hoa hiên và lựa chọn những mẫu giống phù hợp với điều kiện môi trường và nhu cầu của thị trường, nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính và quy trình chăm sóc trên cây hoa hiên. Hiện nay tác giả và nhóm cộng sử đã tiến hành lai tạo và lựa chọn được nhiều mẫu giống hoa hiên mới với hình dạng, màu sắc đa dạng và mới lạ, đồng thời đã tiến hành làm các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ cũng như nghiên cứu cách sử dụng các bộ phận của cây hoa hiên nhằm đa dạng hoá các dòng sản phẩm từ hoa hiên. Các bước thương mại hoá sản phẩm cũng bước đầu được thực hiện, nhóm tác giả triển khai trồng thử mẫu triển vọng trồng ở những nơi có điều kiện khí hậu phù hợp và nhận được nhiều phản hồi tốt từ những người sản xuất thử. Nhóm NCM đã tiến hành trao đổi, thảo luận về mục đích chọn giống hoa hiên phải phù hợp với nhu cầu của thị trưởng như màu sắc đa dạng, kích thước hoa lớn, giảm chiều cao cây, đồng thời đưa ra các khuyến cáo phù hợp khi trồng hoa để duy trì thời gian ra hoa của thảm cây trang trí trong thời gian dài.


 

 

ThS. Phạm Thị Bích Phương trình bày bài “ Ảnh hưởng của giá thể trồng đến sinh trưởng phát triển cây mẫu đơn”. Bài báo cáo trình bày về kết quả nghiên cứu của việc phối trộn các loại giá thể khác nhau nhằm trồng cây mẫu đơn trong điều kiện chậu vại, trong đó nhóm tác giả đánh giá về sự thay đổi các tính chất của loại giá thể khác nhau khi trồng cây mẫu đơn như pH và EC, khả năng giữ nước và thoát nước…; đồng thời đánh giá sinh trưởng, phát triển của cây mẫu đơn ở các loại giá thể này. Các thành viên nhóm NCM đã trao đổi và nhấn mạnh về nguồn gốc và cách xử lý của các thành phần sử dụng để phối trộn giá thể bao gồm trấu hun và xơ dừa, nhằm tạo ra giá thể sạch với tỷ lệ phối trộn phù hợp cho sinh trưởng, phát triển của cây mẫu đơn.